Veiklos sritys

Verlso teise

Sutarčių, įmonių veiklos dokumentų (susitarimų, įsakymų, nuostatų, taisyklių, ir kitų dokumentų) rengimas;

Parengtų sutarčių ir įmonių veiklos dokumentų teisinis vertinimas;

Klientų konsultavimas įmonių veiklos ir sutarčių sudarymo, vykdymo klausimais;

Atstovavimas derybose, įvairiuose organizacijose, valstybinėse ir ikiteisminėse institucijose bei teismuose.