Veiklos sritys

Draudimo teisė

Konsultacijos ir atstovavimas draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo ,subrogacijos

(draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui),

perdraudimo, draudimo išmokų mokėjimo ir kitais klausimais.