Veiklos sritys

Darbo teisė

Individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių rengimas;

Konsultacijos individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais;

Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sutarčių bei dokumentų rengimas;

Atstovavimas tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesų ikiteisminėse darbo ginčų institucijose ir teismuose.